Административно-стопански блок

Административно-стопански блок има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години.

ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО И ПЛАНИРАНЕ"

Зам. главен счетоводител: 
тел.: 032/ 277 733

Счетоводител: 
тел.: 032/ 277 732

Специалист „ТРЗ”:
тел.: 032/ 277 734

Касиер: 
тел.: 032/ 277 735, 277 600

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"

Енергетик:
032/ 277 701

Домакин:
тел.: 032/ 277 736

ДЕЛОВОДСТВО

тел.: 032/ 277 604

 

Милка Лазарова
Гл. счетоводител
032 277 731

 

Николинка Василева
Нач. отдел "Административно-стопански"
Адм. секретар
032 277 607

Многопрофилна транспортна болница - МТБ Пловдив

new

Многопрофилна транспортна болница-Пловдив търси да назначи:

1. Лекари, хирургия
2. Медицински сестри
3. Лекари, анестезиология и реанимация

До болницата можете да стигнете със следните линии на градски транспорт: Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8
Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116

ТУК МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ