Клинична лаборатория

 

IMG_9927

Началник лаборатория
Д-р Ася Козанова
лекар, с придобита специалност “Клинична лаборатория”

2 лекари ординатори с придобита специалност по профила на структурата

Химик - Р. Златарова

 

мед.лаб. - Лидия Попова
Старши лаборант клинична лаборатория