Микробиологична лаборатория

arrow  

Микробиологична лаборатория има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години.

Лабораторията извършва специализирани лабораторни изследвания, като чрез комплекса от дейности се цели регистрирането и управлението на микробната резистентност. Контролът на резистентността включва фокусирано мониториране на епидемии и превантивни мерки за цялата болница и отделенията.

Микробиологичната лаборатория към МТБ Пловдив участва в Национална система за външна оценка на качеството на изследванията, организирана от отдел микробиология при НЦЗПБ, като провежда два пъти годишно външен качествен контрол чрез участие в междулабораторни сравнителни изследвания. Лабораторията има сертификат за външен микробиологичен лабораторен контрол от НЦЗПБ.

Микробиологичната лаборатория обслужва стационарно болните и пациентите на ТОЛЕК на лечебното заведение .
Видовете микробиологични изследвания, които лабораторията извършва на граждани и на договорните партньори срещу заплащане са следните:

 • Антистрептолизинов титър /AST/ /ревматизъм и др. бета-стрептококови инфекции
 • Waaler Rose/RF /ревматоиден артрит/
 • Paul-Bunnell /инфекциозна мононуклеаза/
 • Chlamodia /сух тест/
 • Фекална маса и ректален секрет /Salmonela, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium, Staphylococcus aureus/
 • Изследване на урина за урокултура E. coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам /-/, Staphylococcus /S. aureus, S. saprophyticus/
 • Материал от генитална система N. Gonorrhoeae, Streptococcus /Haemophilus/, Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae r др. Грам /-/, Гъби /C.albicans/ и др.
 • Ранев материал и гной Staphylococcus /S. aureus/, b-Streptococcus /gr. A/, Enterobacteriaceae и др. Грам /-/, Анаероби, Corynebacterium и др.
 • Храчка, а-/b/ - Streptococcus, Staphyiococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам /-/, Гъби /C. albicans и др./ Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
 • RPR /или Васерман/ само за бременни
 • Разширена антибиограма /12 антибиотика/
 • Идентификация на Mini Api
 • Антибиограма на Mini Api
 • Директна микроскопия
 • Тест за урогенитална микоплазма.    

Телефон: 032 277 638

sn-2-mikrobiol-lab

 

 

 
Многопрофилна транспортна болница - МТБ Пловдив

new

Многопрофилна транспортна болница-Пловдив търси да назначи:

1. Лекари, хирургия
2. Медицински сестри
3. Лекари, анестезиология и реанимация

До болницата можете да стигнете със следните линии на градски транспорт: Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8
Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116

ТУК МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ