Микробиологична лаборатория

Началник лаборатория

Д-р Славка Троянчева

Микробиолог с призната специалност

 

Д-р Красимира Попова - лекар, инфекциозни болести

 

мед. лаборант Снежана Ангелова

sn-1-mikrobiol-lab