Отделение по клинична патология

1    

Началник лаборатория

Доц. д-р Запрян Запрянов, д.м.

 

тел. 032/277-739

 

 

Тодора  Златанова - Медицински лаборант