ТОЛЕК

ТОЛЕК извършва експертно освидетелстване на категория водачи на МПС на инвалиди, насочени от КАТ и ТЕЛК, както и решава спорни случаи за професионална и физическа годност на жп служители и водачи на МПС за Южна България.
Комисията заседава ежедневно от 8.00 до 13.00 ч.

ТОЛЕК извършва медицинска експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебни заведения и работещите в сферата на жп, морския транспорт; както и извършва медицинска експертиза и подбор в сферата на автомобилния транспорт.

В кабинетите на ТОЛЕК се извършва и лечебна дейност на пациенти по съответния профил, както и функционално-диагностични изследвания.

Основната цел в дейността на ТОЛЕК е осигуряване на достатъчна, високоспециализирана, ефективна и квалифицирана експертно-диагностична дейност. Периодичните прегледи за преосвидетелстване на работещите в сигурността на движението и работещите във вредна за здравето среда са осъществявани по предварително изработени и утвърдени графици.

ТОЛЕК осъществява дейност медицинска експертиза по следните медицински специалности:

  • „Вътрешни болести“
  • "УНГ болести"
  • "Нервни болести"
  • "Хирургия"
  • "Офталмология"
  • "Психиатрия"

         Председател ТОЛЕК – Д-р Манева

         Секретар ТОЛЕК – Белова – 032/277 661

snimka-1-za-str-10    
     

 

Многопрофилна транспортна болница - МТБ Пловдив

new

Многопрофилна транспортна болница-Пловдив търси да назначи:

1. Лекари, хирургия
2. Медицински сестри
3. Лекари, анестезиология и реанимация

До болницата можете да стигнете със следните линии на градски транспорт: Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8
Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116

ТУК МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ