Вътрешни болести

haralanova

Д-р Хараланова - Началник отделение 

Лекари, специалисти по профила на отделението

"Пневмология и фтизиатрия"

"Ендокринология"

"Вътрешни болести"

Ст. мед. сестра - Евгения Драгинова,