Неврология

 

Началник отделение
Д-р Александър Михайлов

Специалист по „Неврология"

IMG_0088 Мария Димовска - ст. м.с.