Многопрофилна транспортна болница е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно болнично, медицинско обслужване на нуждаещите се граждани и повишава “качеството на живот” на пациентите и чрез тях на техните близки.

Провежда профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия, на заболявания и състояния свързани с безопасността на движението в железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт на територията на Южна България.

 


Извършва се медицинска, психологическа експертиза за професионалната годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите при прием в учебни заведения и работещите в сферата на железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт.

МТБ - Пловдив освидетелства, преосвидетелства и издава решения по спорни случаи на преценка по медицински показатели за годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт, в сферата на съобщенията и на водачите на моторни превозни средства.

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив е правоприемник на Областната транспортна обединена болница. Историята на МТБ-Пловдив се свързва с откриването на железницата на Барон Хирш. През 1918 г. е създадена Областна транспортна медицинска служба Пловдив под формата на мрежа от здравни кабинети на „железниците“ на територията на Южна България.

 

През 1952 г. Здравните кабинети са обединени в Експертно медицинско отделение и е създадено първото Вътрешно отделение за стационарно лечение и експертиза. В същата година Транспортна болница  се преименува на Областна транспортна обединена болница - Пловдив /ОТОБ/. През 1971 г. е създадено Хирургично отделение, 1993 г. Неврологичен сектор към ВО, който през 1998 г. се преобразува в самостоятелно Неврологично отделение.

От 1998 г. Транспортна болница е в нова сграда, отговаряща на всички европейски изисквания за добро медицинско обслужване. Тук приемат за преглед и стационар транспортните работници от цяла Южна България.

От 2001 г. болницата подписва договор с НЗОК и се отваря за лечение на всички граждани.През 2003 г. е създадено отделение за Анестезиология и реанимация и интензивно лечение.

През 2010 г. в съответствие със съвременните изисквания се разкрива ново Кардиологично отделение, осъществяващо и дейност интензивно кардиологично лечение.

През 2014 г. Многопрофилна транспортна болница - Пловдив получава акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична“ за срок от пет години.2 3

Read more: НАЧАЛО

 

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив е правоприемник на Областната транспортна обединена болница. Историята на МТБ-Пловдив се свързва с откриването на железницата на Барон Хирш. През 1918 г. е създадена Областна транспортна медицинска служба Пловдив под формата на мрежа от здравни кабинети на „железниците“ на територията на Южна България. Към нея през 1952 г. са включени като самостоятелни здравни звена, здравни кабинети на автотранспорт „Транстрой“ и др. През същата година Здравните кабинети са обединени в Експертно медицинско отделение и е създадено първото Вътрешно отделение за стационарно лечение и експертиза. В същата година тя се преименува на Областна транспортна обединена болница - Пловдив /ОТОБ/. През 1971 г. е създадено Хирургично отделение, 1993 г. Неврологичен сектор към ВО, който през 1998 г. се преобразува в самостоятелно Неврологично отделение.

Създадена е като специализирано лечебно заведение за експертиза, профилактика и лечение на транспортните работници. Старите пловдивчани помнят добре бившата сграда на болницата - досами гарата, която се е виждала от всички пристигащи и заминаващи влакове.

От 1998 г. Транспортна болница е в нова сграда, отговаряща на всички европейски изисквания за добро медицинско обслужване. Тук приемат за преглед и стационар транспортните работници от цяла Южна България.

През 2008 г. Многопрофилна транспортна болница - Пловдив получава акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична“ за срок от пет години.

През 2010 г. в съответствие със съвременните изисквания са разкриват Кардиологично отделение и ОАРИЛ.

През 2001 г. болницата подписва договор с НЗОК и се отваря за лечение на всички граждани.

 
snimka-1-za-str-2 snimka-2-za-str-2 snimka-3-za-str-2
Многопрофилна транспортна болница - МТБ Пловдив

МТБ Пловдив обявява конкурс

"Лекар, началник Клинична лаборатория"
в МТБ - Пловдив

Приложени документи:

Обява конкурс

new

Многопрофилна транспортна болница-Пловдив търси да назначи:

  1. Лекар, очни болести за ТОЛЕК
  2. Лекар, УНГ за ТОЛЕК
  3. Медицински сестри
  4. Лекари, анестезиология и реанимация

До болницата можете да стигнете със следните линии на градски транспорт: Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8
Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116