1. П   № 1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза - за лица над 18 години
2. КП № 2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза - за лица над 18 години
3. КП № 3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив - за лица над 18 години
4. КП № 4  Субарахноиден кръвоизлив за лица над 18 години
5. КП № 7 Болести на ЧМН. на нервните коренчета и плексуси. полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми - за лица над 18 години
6. КП № 8 Диабетна полиневропатия за лица над 18 г.
7. КП № 15 Нервно-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък - за лица над 18 години
8. КП № 17 Мултиплена склероза за лица над 18 години
9. КП № 18 Епилепсия и епилептични пристъпи за лица над 18 години
10. КП № 19 Епилептичен статус - над 18 години
11. КП № 21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 г.
12. КП № 25
Паркинсонова болест
13. КП № 26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт - над 18 години
14. КП № 27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност - за лица над 18 г.
15. КГ № 29 Болест на Крон и Улцерозен колит - над 18 години
16. КП № 30 Заболявания на тънкото и дебелото черво - за лица над 18 години
17. КП № 31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестинален тракт - за лица над 18 г.
18. КП № 33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума - над 18 г.
19. КП № 34 Декомпенсирани чернодробни заболявания /цироза/ - над 18 г.
20. КП № 36 Хронични чернодробни заболявания - над 18 г.
21. КП № 47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис /остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до I ден - за лица над 18 г.
22. КП № 47.2. Нестабилна форма на ангина пекторис /остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и /или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и с минимален болничен престой 3 дни - над 18 г.
23. КП № 50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на SТ сегмент с Фибринолитик - за лица над 18 г.
24. КП № 52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 111 и IV ФК без механична вентилация над 18 г.
25. КП № 53
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV ФК с механична вентилация над 18 г.
26. КП № 55 Заболявания на миокарда и перикарда - над 18 г.
27. КП № 56
Ритъмни и проводни нарушения над 18 г.
28. КП № 59 Белодробен тромбоемболизъм без фибрилотик - над 18 г.
29. КП № 60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - над 18 г.
30. КП № 61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит - над 18 г.
31. КП № 68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 г.
32. КП № 74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика - над 18 г.
33. КП № 90 Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация над 18 г.
34. КП № 91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 г. възраст
35. КП № 92 Бронхиална астма : среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 г.
36. КП № 96 Гнойно възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 г.
37. КП № 99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 г.
38. КП № 101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация - над 18 г.
39. КП № 104
Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
40. КП № 116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /диагностична/- за лица над 18 г.
41.  КП 116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни над 18 г.
42.  КП № 129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма при лица над 18 г.
43.  КП № 130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми над 18 години
44. КП № 156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
45. КП № 158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
46. КП № 160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва. вкл. При заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.
47. КП № 162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 г.
48. КП № 164 Оперативни процедури върху апендикс - над 18 г.
49. КП № 165 Хирургични интервенции за затваряне на стома - над 18 г.
50. КП № 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - над 18 г
51. КП № 167 Оперативни процедури при хернии - над 18 г.
52. КП № 168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация - над 18 г.
53. КП № 169 Конвенционална холецистектомия - над 18 г.
54. КП № 170 Лапароскопска холецистектомия - над 18 г
55. КП № 171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища над 18 г.
56. КП № 173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - над 18 г.
57. КП № 175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност над 18 г.
58. КП № 176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
59. КП № 178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции - над 18 г.
60. КП № 179
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата : стадий Tis 1- 4 N 0-2 Мо -1 - над 18 г.
61. КП № 180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия над 18 г.
62. КП № 181 Оперативно лечение при остър перитонит над 18 г.
63. КП № 182 Оперативно лечение на интраабдоминални абцеси над 18 г
64. КП № 183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания - над 18 г.
65. КП № 184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани - хирургично лечение -над 18 г.
66. КП № 185 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания - над 18 г.
67. КП № 197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа над 18 г.
68. КП № 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно мозъчни травми за лица над 18 г.
69. КП № 291 Токсоалергични реакции при лица над 18 г.Всички лабораторни изследвания се извършват в клинична лаборатория на МТБ, град Пловдив.

В работното време на отделенията е включено време за получаване на информация от лекуващия лекар - от 12.30 до 13.30 часа.

Разходите за лечение на здравноосигурените пациенти, постъпили по клинична пътека, се поемат от НЗОК. Пациентите заплащат само потребителска такста, с изключение на тези, които са освободени от такава.

Неосигурените пациенти  заплащат лечението си по ценоразписа на болницата.

Стаите са с две легла и разполагат със самостоятелен санитален възел.

Болницата разполага с параклис.

IMG_9934

Многопрофилна транспортна болница - МТБ Пловдив

МТБ Пловдив обявява конкурс

"Лекар, началник Клинична лаборатория"
в МТБ - Пловдив

Приложени документи:

Обява конкурс

new

Многопрофилна транспортна болница-Пловдив търси да назначи:

  1. Лекар, очни болести за ТОЛЕК
  2. Лекар, УНГ за ТОЛЕК
  3. Медицински сестри
  4. Лекари, анестезиология и реанимация

До болницата можете да стигнете със следните линии на градски транспорт: Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8
Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116