• Регистратура: 032/ 692 502
 • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Отделение по клинична патология

 • Home
 • Отделения
 • Диагностично-консултативен блок
 • Отделение по клинична патология

Отделението по клинична патология има акредитационна оценка „отлична“ за срок от пет години.
Оборудвано е  с апаратура и пособия, които позволяват да извършва на едно добро ниво необходимите за целите на диагностичния процес в болницата, планови и срочни хистологични и цитологични изследвания:

 • парафинов микротом
 • микротомни ножове
 • холтер за ножчета за еднократна употреба за парафинов микротом
 • замразяващ микротом
 • вана за опъване на парафинови срези
 • термостат
 • хистокинет

032 277 739

Доц. д-р Запрян Запрянов, д.м.

Началник лаборатория

Тодора Златанова

Медицински лаборант