• Регистратура: 032/ 692 502
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Неврология

Отделение по неврология има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години.

Отделението е с второ ниво на компетентност.
Разкрити са 28 бр. легла в които се осъществяват дейности по нервни болести, невропсихиатрична експертиза с психологическа лаборатория на железопътния транспорт и медицински освидетелстване на работещи в железопътния, автомобилния и водния транспорт.

Отделението разполага с модерна леглова база. Болничните стаи са с по 2 легла, всяка със самостоятелен санитарен възел и цветен телевизор. Отделението е оборудвано със сигнализираща система за бърз контакт с персонала: работеща звукова и светлинна алармена инсталация.

Висококачествено обгрижване на пациентите се извършва от 9 медицински сестри, със старша мед. сестра Димовска.
В отделението по нервни болести се приемат за лечение пациенти със заболявания на централната и периферна система и нервно-мускулни заболявания. Използват се най-ефективни съвременни медикаменти и индивидуални схеми за лечение. Неврологично отделение при МТБ има собствена апаратура, разположена в специализираните кабинети на отделението.

В отделението се извършват:

  • ЕЕГ
  • Доплерова сонография на екстракраниални мозъчни артерии
  • КАТ
  • ЕМГ
  • Офталмоскопия
  • Холтер АН.

032 277 751

Д-р Александър Михайлов

Началник отделение

032 277 754

Мария Димовска

Старша медицинска сестра

032 277 751

Ординатори

032 277 625

Приемен неврологичен кабинет

20180320 101309
20180320 101351
20180320 101537
20180320 101702
20180320 101830
20180320 122652