• Регистратура: 032/ 692 502
 • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com
 • We Build. Your Dreams.

  Многопрофилна

  Транспортна Болница

  МТБ Пловдив

 • Homepage
 • Tradition. Innovation.
 • Construction. You can count on
 • Helping you and your house
 • Love where you live

До болницата можете да стигнете с:

Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8

Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116

За контакти:

Регистратура: 032 692 502

Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Дарители

За въпроси и запитвания
Свържете се с нас
 • Лекар, очни болести за ТОЛЕК
 • Медицински сестри
 • Лекари, анестезиология и реанимация
 • Многопрофилна транспортна болница Пловдив търси да назначи Лекари и Медицински сестри за работа с COVID - 19 , при добро заплащане .
  За справки тел. 032 277 605 Човешки ресурси

Многопрофилна транспортна болница
МТБ Пловдив

Многопрофилна транспортна болница е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно болнично, медицинско обслужване на нуждаещите се граждани и повишава “качеството на живот” на пациентите и чрез тях на техните близки.

Провежда профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия, на заболявания и състояния свързани с безопасността на движението в железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт на територията на Южна България.

Извършва се медицинска, психологическа експертиза за професионалната годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите при прием в учебни заведения и работещите в сферата на железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт.

МТБ - Пловдив освидетелства, преосвидетелства и издава решения по спорни случаи на преценка по медицински показатели за годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт, в сферата на съобщенията и на водачите на моторни превозни средства.

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив е правоприемник на Областната транспортна обединена болница. Историята на МТБ-Пловдив се свързва с откриването на железницата на Барон Хирш. През 1918 г. е създадена Областна транспортна медицинска служба Пловдив под формата на мрежа от здравни кабинети на „железниците“ на територията на Южна България.

През 1952 г. Здравните кабинети са обединени в Експертно медицинско отделение и е създадено първото Вътрешно отделение за стационарно лечение и експертиза. В същата година Транспортна болница се преименува на Областна транспортна обединена болница - Пловдив /ОТОБ/. През 1971 г. е създадено Хирургично отделение, 1993 г. Неврологичен сектор към ВО, който през 1998 г. се преобразува в самостоятелно Неврологично отделение.

От 1998 г. Транспортна болница е в нова сграда, отговаряща на всички европейски изисквания за добро медицинско обслужване. Тук приемат за преглед и стационар транспортните работници от цяла Южна България.

От 2001 г. болницата подписва договор с НЗОК и се отваря за лечение на всички граждани.През 2003 г. е създадено отделение за Анестезиология и реанимация и интензивно лечение.

През 2010 г. в съответствие със съвременните изисквания се разкрива ново Кардиологично отделение, осъществяващо и дейност интензивно кардиологично лечение.

През 2014 г. Многопрофилна транспортна болница - Пловдив получава акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична“ за срок от пет години.

 

Галерия

 • кардиология

  кардиология

 • оаил

  оаил

 • неврология

  неврология

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • кардиология

  кардиология

 • неврология

  неврология

 • кардиология

  кардиология

 • оаил

  оаил

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • оаил

  оаил

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • кардиология

  кардиология

 • неврология

  неврология

 • кардиология

  кардиология

 • кардиология

  кардиология

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • вътрешно отделение

  вътрешно отделение

 • оаил

  оаил

 • неврология

  неврология

 • неврология

  неврология

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

 • клинична лаборатория

  клинична лаборатория

Отделения

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Аптека

Аптека

Болнична аптека към МТБ - Пловдив

Административно-стопански блок

Административно-стопански
блок

Административно-стопански блок има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години

ТОЛЕК

ТОЛЕК

ТОЛЕК извършва експертно освидетелстване на категория водачи на МПС на инвалиди, насочени от КАТ и ТЕЛК, както и решава спорни случаи за професионална и физическа годност на жп служители и водачи на МПС за Южна България.

Contact us

032/ 692 502 - Регистратура

032/ 277 604 - Деловодство


Location

ул. ”Колхида продължение”

гр. Пловдив,

4004


Send us email

mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

zop@mtb-plovdiv.com