• Регистратура: 032/ 692 502
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Административно-стопански блок

Административно-стопански блок има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години.

ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО И ПЛАНИРАНЕ"

032 277 731

Милка Лазарова

Главен счетоводител

032 277 732

Счетоводител

032 277 734

Специалист ТРЗ:

032 277 735

Касиер

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"

032 277 607

Николинка Василева

Началник отдел "Административно-стопански"

032 277 701
032 277 736

Домакин

032 277 605

Служител, човешки ресурси

032 277 604

Деловодство