Административно-стопански блок

Административно-стопански блок има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години.

ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО И ПЛАНИРАНЕ"

Зам. главен счетоводител: 
тел.: 032/ 277 733


Счетоводител: 
тел.: 032/ 277 732


Специалист „ТРЗ”:
тел.: 032/ 277 734


Касиер: 
тел.: 032/ 277 735, 277 600

 

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"

 

Енергетик:
032/ 277 701


Домакин:
тел.: 032/ 277 736

 

Служител, човешки ресурси 

032/ 277 605

 

ДЕЛОВОДСТВО

тел.: 032/ 277 604

 

Милка Лазарова
Гл. счетоводител
032 277 731

 

Николинка Василева
Нач. отдел "Административно-стопански"
032 277 607

Многопрофилна транспортна болница - МТБ Пловдив

new

Многопрофилна транспортна болница-Пловдив търси да назначи:

  1. Лекар, очни болести за ТОЛЕК
  2. Лекар, УНГ за ТОЛЕК
  3. Медицински сестри
  4. Лекари, анестезиология и реанимация

До болницата можете да стигнете със следните линии на градски транспорт: Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8
Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116