• Регистратура: 032/ 692 502
 • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Микробиологична лаборатория

 • Home
 • Отделения
 • Диагностично-консултативен блок
 • Микробиологична лаборатория

В Микробиология на МТБ - Пловдив се извършват всички изследвания от пакет "Микробилоогия" на НЗОК, както и платени услуги по желание на пациента. Извършват се и изследвания за постъпване в детски ясли и градини, както и заверка на здравни книжки. Лабораторията отговаря на изискванията на медицински стандарт "Микробиология" по отношение на квалифициран персонал и оборудване. Разполага със съвременна апаратура за качествена диагностика на микроорганизмите, които причиняват инфекциозни заболявания.

Микробиологична лаборатория има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години.

Лабораторията извършва специализирани лабораторни изследвания, като чрез комплекса от дейности се цели регистрирането и управлението на микробната резистентност. Контролът на резистентността включва фокусирано мониториране на епидемии и превантивни мерки за цялата болница и отделенията.

Микробиологичната лаборатория към МТБ Пловдив участва в Национална система за външна оценка на качеството на изследванията, организирана от отдел микробиология при НЦЗПБ, като провежда два пъти годишно външен качествен контрол чрез участие в междулабораторни сравнителни изследвания. Лабораторията има сертификат за външен микробиологичен лабораторен контрол от НЦЗПБ.

Микробиологичната лаборатория обслужва стационарно болните и пациентите на ТОЛЕК на лечебното заведение .
Видовете микробиологични изследвания, които лабораторията извършва на граждани и на договорните партньори срещу заплащане са следните:

 • Антистрептолизинов титър /AST/ /ревматизъм и др. бета-стрептококови инфекции
 • Waaler Rose/RF /ревматоиден артрит/
 • Paul-Bunnell /инфекциозна мононуклеаза/
 • Chlamodia /сух тест/
 • Фекална маса и ректален секрет /Salmonela, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium, Staphylococcus aureus/
 • Изследване на урина за урокултура E. coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам /-/, Staphylococcus /S. aureus, S. saprophyticus/
 • Материал от генитална система N. Gonorrhoeae, Streptococcus /Haemophilus/, Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae r др. Грам /-/, Гъби /C.albicans/ и др.
 • Ранев материал и гной Staphylococcus /S. aureus/, b-Streptococcus /gr. A/, Enterobacteriaceae и др. Грам /-/, Анаероби, Corynebacterium и др.
 • Храчка, а-/b/ - Streptococcus, Staphyiococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам /-/, Гъби /C. albicans и др./ Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
 • RPR /или Васерман/ само за бременни
 • Разширена антибиограма /12 антибиотика/
 • Идентификация на Mini Api
 • Антибиограма на Mini Api
 • Директна микроскопия
 • Тест за урогенитална микоплазма.

 

Д-р Славка Троянчева

Началник лаборатория

Д-р Красимира Попова

лекар, инфекциозни болести

Снежана Ангелова

медицински лаборант

032 277 638

Телефон за връзка

IMG 20171102 094209
IMG 20171102 094309