• Регистратура: 032/ 692 502
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Отделение образна диагностика

  • Home
  • Отделения
  • Диагностично-консултативен блок
  • Отделение образна диагностика

Отделението по образна диагностика на МТБ - Пловдив има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години.

Разполагаме с остеоденситометричен апарат, който е висш клас и единствен по рода си на територията на Пловдив. Той се използва за диагностика на "болестта на 21-ви век" - остеопорозата. Основен контингент са жени около и след менопауза, онкологично болни, при които е прилагана химиотерапия, болни с хронични заболявания - диабет, ХОББ, хроничен пиелонефрит и др. Общото при тези пациенти е, че поради дисбаланс на калциево-фосфорната обмяна костите стават крехки и чупливи, и при съвсем лека травма, а дори без травма, се наблюдават тежки фрактури. От друга страна при навременна диагноза и адекватно лечение този риск се избягва. За записване - тел. 032/692502, 032/277-600 - регистратура на МТБ - Пловдив.

Разположено на втория етаж в блок „В“ и е част от Диагностично - Консултативния блок на МТБ, с два самостоятелни входа - към ДКБ и към Стационарния блок. Разполага със съвременни апарати за конвенционални рентгенови изследвания на гръден кош, скелет, хроносмилателна и отделителна системи. В отделението се извършват ехографски изследвания, както и високоспециализирани изследвания - мамографии, компютърни томографии и изследване на костната плътност /остеоденситометрия/ на принципа на двойно енергийна рентгенова абсобциометрия /DEXA/.

Апаратурата е разположена в седем самостоятелни радиологични зали със светлинна сигнализация и климатизация. За точната и прецизна диагностика се грижат специалисти дългогодишен опит и всички необходими сертификати. Отделението по образна диагностика обслужва пациенти по договор с НЗОК за оказване на доболнична помощ,стационарно болни и болни на свободен прием срещу заплащане.

Отделението работи и с пациенти от доболничната помощ, т.е. с направления от общопрактикуващи лекари и специалисти. Основно предимство е, че за разлика от много ДКЦ пациентите се обслужват незабавно, без значение от естеството на изследването. Ние вярваме, че Отделение по образна диагностика на МТБ - Пловдив е в състояние да осигури прецизна и навременна диагноза и да се отнесе с внимание и грижа към всеки пациент.

032 277 651

Д-р Александър Дичев

Началник отделение

032 277 650

Надежда Тенева

Старши ренгенов лаборант

IMG 0142
IMG 20171115 140155
IMG 20171115 140346
IMG 20171115 140553
IMG 20171115 140710
ood1
ood2
ood3
snimka-2-za-str-8