Отделение образна диагностика

Отделение образна диагностикаОтделението по образна диагностика на МТБ - Пловдив има акредитационна оценка "отлична" за срок от пет години.

 

Разполагаме с остеоденситометричен апарат, който е висш клас и единствен по рода си на територията на Пловдив. Той се използва за диагностика на "болестта на 21-ви век" - остеопорозата. Основен контингент са жени около и след менопауза, онкологично болни, при които е прилагана химиотерапия, болни с хронични заболявания - диабет, ХОББ, хроничен пиелонефрит и др. Общото при тези пациенти е, че поради дисбаланс на калциево-фосфорната обмяна костите стават крехки и чупливи, и при съвсем лека травма, а дори без травма, се наблюдават тежки фрактури. От друга страна при навременна диагноза и адекватно лечение този риск се избягва. За записване - тел. 032/692502, 032/277-600 - регистратура на МТБ - Пловдив.

 

Разположено на втория етаж в блок „В“ и е част от Диагностично - Консултативния блок на МТБ, с два самостоятелни входа - към ДКБ и към Стационарния блок.
Разполага със съвременни апарати за конвенционални рентгенови изследвания на гръден кош, скелет, хроносмилателна и отделителна системи. В отделението се извършват ехографски изследвания, както и високоспециализирани изследвания - мамографии, компютърни томографии и изследване на костната плътност /остеоденситометрия/ на принципа на двойно енергийна рентгенова абсобциометрия /DEXA/.


Апаратурата е разположена в седем самостоятелни радиологични зали със светлинна сигнализация и климатизация.
За точната и прецизна диагностика се грижат специалисти дългогодишен опит и всички необходими сертификати.
Отделението по образна диагностика обслужва пациенти по договор с НЗОК за оказване на доболнична помощ,стационарно болни и болни на свободен прием срещу заплащане.

 

Отделението работи и с пациенти от доболничната помощ, т.е. с направления от общопрактикуващи лекари и специалисти. Основно предимство е, че за разлика от много ДКЦ пациентите се обслужват незабавно, без значение от естеството на изследването. Ние вярваме, че Отделение по образна диагностика на МТБ - Пловдив е в състояние да осигури прецизна и навременна диагноза и да се отнесе с внимание и грижа към всеки пациент.

 

Началник отделение 
д-р Павел Стефанов

 

Ст. ренгенов лаборант - Надежда Тенева

 

Телефон за контакти:
Началник отделение: 032 277 651
Рентген: 032 277 650

 

 

Отделение по образна диагностика Отделение по образна диагностика
snimka-3-za-str-8 Отделение по образна диагностика
IMG_0142 ood1
ood2 ood3

 

  

     
     

 

Многопрофилна транспортна болница - МТБ Пловдив

new

Многопрофилна транспортна болница-Пловдив търси да назначи:

  1. Лекар, очни болести за ТОЛЕК
  2. Лекар, УНГ за ТОЛЕК
  3. Медицински сестри
  4. Лекари, анестезиология и реанимация

До болницата можете да стигнете със следните линии на градски транспорт: Маршрутни линии № 1, 2, 4, 6, 8
Автобусни линии № 20, 27, 1 ,16, 12, 29, 116