• Регистратура: 032/ 692 502
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Толек

Транспортна областна лекарска експертна комисия

За явяване на ТОЛЕК не се изисква справка от КАТ за нарушения!

ТОЛЕК извършва експертно освидетелстване на категория водачи на МПС на инвалиди, насочени от КАТ и ТЕЛК, както и решава спорни случаи за професионална и физическа годност на жп служители и водачи на МПС за Южна България.
Комисията заседава ежедневно от 8.00 до 13.00 ч.

ТОЛЕК извършва медицинска експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебни заведения и работещите в сферата на жп, морския транспорт; както и извършва медицинска експертиза и подбор в сферата на автомобилния транспорт.

В кабинетите на ТОЛЕК се извършва и лечебна дейност на пациенти по съответния профил, както и функционално-диагностични изследвания.

Основната цел в дейността на ТОЛЕК е осигуряване на достатъчна, високоспециализирана, ефективна и квалифицирана експертно-диагностична дейност. Периодичните прегледи за преосвидетелстване на работещите в сигурността на движението и работещите във вредна за здравето среда са осъществявани по предварително изработени и утвърдени графици.

ТОЛЕК осъществява дейност медицинска експертиза по следните медицински специалности:

  • „Вътрешни болести“
  • "УНГ болести"
  • "Нервни болести"
  • "Хирургия"
  • "Офталмология"
  • "Психиатрия"

Д-р Манева

Председател ТОЛЕК