• Регистратура: 032/ 692 502
  • За дарение: 0878856746 и 0885819416
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Толек

Транспортна областна лекарска експертна комисия

ТОЛЕК извършва експертно освидетелстване на категория водачи на МПС на инвалиди, насочени от КАТ и ТЕЛК, както и решава спорни случаи за професионална и физическа годност на жп служители и водачи на МПС за Южна България.
Комисията заседава ежедневно от 8.00 до 13.00 ч.

ТОЛЕК извършва медицинска експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебни заведения и работещите в сферата на жп, морския транспорт; както и извършва медицинска експертиза и подбор в сферата на автомобилния транспорт.

В кабинетите на ТОЛЕК се извършва и лечебна дейност на пациенти по съответния профил, както и функционално-диагностични изследвания.

Основната цел в дейността на ТОЛЕК е осигуряване на достатъчна, високоспециализирана, ефективна и квалифицирана експертно-диагностична дейност. Периодичните прегледи за преосвидетелстване на работещите в сигурността на движението и работещите във вредна за здравето среда са осъществявани по предварително изработени и утвърдени графици.

ТОЛЕК осъществява дейност медицинска експертиза по следните медицински специалности:

  • „Вътрешни болести“
  • "УНГ болести"
  • "Нервни болести"
  • "Хирургия"
  • "Офталмология"
  • "Психиатрия"

Д-р Манева

Председател ТОЛЕК