• Регистратура: 032/ 692 502
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА – ПЛОВДИВ

Сигнал за нарушение можете да подадете:

  1. Ако сте работник/служител на МТБ – Пловдив, който е получил информацията при изпълнение на трудовите си задължения или в работен контекст;
  2. Ако сте кандидат за работа,участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
  3. Ако сте работник/служител, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

За служител, който отговаря за разглеждането на сигнали в МТБ – Пловдив се определя длъжностното лице по защита на личните данни – Пловдив, ул. Колхида – продължение, ет.2, ст. 213, 032/277-607; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно, само във формата на утвърдения формуляр.

Подаване на писмен сигнал – сигнализиращото лице подава писмен сигнал чрез изпращане на сигнала по поща, с куриер, чрез електронна поща или лично на място.

Подаване на устен сигнал – устно подаване на сигнали се осъществява чрез лична среща на подателя със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, по искане на сигнализиращото лице в уговорен между страните подходящ срок.

 Устният сигнал се документира, чрез попълване на утвърдения формуляр, от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ